Lessen Gehoorzaamheid Klassenindeling

Klassenindeling

Puppyklas

De puppyklas staat open voor alle hondjes die tussen de 8 weken en 6 maanden oud zijn. Vanaf de leeftijd van 6 maanden gaat men automatisch over naar de volgende klas, hierop kan echter een uitzondering gemaakt worden voor kleine hondenrassen.
Het accent ligt op socialisatie en het creëren van een goede band tussen hond en geleider. Ook wordt er getoond hoe je spelenderwijs een aantal basisoefeningen zoals zitten, liggen en volgen kunt aanleren. Ook wordt een begin gemaakt van het aangelijnd volgen.

Tussenklas

De tussenklas is de overgangsklas tussen de puppyklas en de A-klas. In deze groep komen alle hondjes uit de puppyklas terecht, alsook de honden die ouder zijn dan 6 maanden als ze voor het eerst naar de les komen.
Ook in deze klas wordt nog zeer veel gespeeld met de hond. De oefeningen waar al dan niet reeds mee begonnen werd in de puppyklas worden verder geoefend.
Om over te gaan naar de A-klas dient men een overgangsproef af te leggen. Deze bestaat uit de volgende oefeningen:

 • Komen op bevel (hond vasthouden door een derde mag)
 • Volgen in een linkse cirkel
 • Controle over de hond (betasten)
 • Zit en af in één bevel (gebaren gebruiken is toegestaan)

A Klas

In de A klas wordt meer aandacht geschonken aan de wijze waarop de oefeningen uitgevoerd worden. Bij de oefeningen is de hond nog steeds aangelijnd. Ook wanneer de afstand tussen hond en geleider vergroot wordt bij een oefening als af en blijf.
Om over te gaan naar de B-klas dient men een overgangsproef af te leggen. Deze betaat uit de volgende oefeningen:

 • Apporteren in spel
 • Zit / Af en blijf (5 meter / 1 minuut)
 • Volgen in linkse en rechtse cirkel
 • Houdingen

B Klas

In de B klas zullen steeds meer oefeningen los uitgevoerd worden. De lat komt weer wat hoger te liggen en er wordt meer en meer gelet op de afwerking van de oefeningen. Zo moeten de honden leren wachten vooraleer ze een apport gaan halen en wordt de afstand bij af en blijf progressief vergroot. Er wordt een begin gemaakt van de door velen gevreesde oefening "onderbreken".
Om over te gaan naar de C-klas dient men een overgangsproef af te leggen. Deze bestaat uit de volgende oefeningen:

 • Apporteren met wachten en zit voor
 • Los volgen (oversteken)
 • Af en blijf (2 minuten of 10 meter)
 • Begin van onderbreken

C Klas (brevet groep)

De C klas is de laatste klas voor het behalen van het officiële brevet van Sint-Hubertus. Het spreekt dan ook voor zich dat ruime aandacht geschonken wordt aan de oefeningen die afgelegd moeten worden tijdens deze brevetproef. Verder zullen ook steeds meer toestellen gebruikt worden tijdens de les.
Om over te gaan van de C klas naar de debutanten klas moet men geslaagd zijn voor het officiële brevet. Dit kan enkel tijdens gebeuren tijdens een officiële wedstrijd.

Debutanten

In deze groep trainen de honden die geslaagd zijn voor de brevetproef. De oefeningen van het gehoorzaamheids programma worden in alle mogelijke omstandigheden geoefend zodat hond en geleider optimaal voorbereid zijn op het spelen van wedstrijden.

Programma 1

In deze groep trainen de honden die op officiële wedstrijden in programma 1 uitkomen of die dat binnenkort hopen te doen.

Overgangsproeven

Indien een geleider met hond klaar is om over te gaan naar een volgende groep zal deze worden onderworpen aan een kleine proef (behalve voor de overgang van de puppyklas naar de tussenklas).

Deze korte proef gebeurt:

 • Na de les
 • In het bijzijn van de instructeur + de instructeur van de volgende groep
 • Volgens de opgegeven oefeningen (zie desbetreffende groep)

Deze proef geldt voor alle honden.
De overgang wordt enkel toegestaan bij een goed resultaat.
De proef kan afgelegd worden met één of meerdere honden.